Kasvatusnäkemyksemme filosofiset perusteet

 

Persoonallisuuden kokonaisvaltaisuuden huomiointi, mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan ja kokemusperäiseen oppimiseen ovat peruslähtökohtia kaikelle kasvatukselle. Lapselle on luonteenomaista aistitoiminnan herkkyys, syvyys ja kokonaisvaltaisuus.

 

Lue lisää…

Kasvatusnäkemyksemme filosofiset perusteet

Persoonallisuuden kokonaisvaltaisuuden huomiointi, mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan ja kokemusperäiseen oppimiseen ovat peruslähtökohtia kaikelle kasvatukselle.
Lue lisää…

KASVATUSNÄKEMYKSEMME FILOSOFISET PERUSTEET

Persoonallisuuden kokonaisvaltaisuuden huomiointi, mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan ja kokemusperäiseen oppimiseen ovat peruslähtökohtia kaikelle kasvatukselle.

Lapselle on luonteenomaista aistitoiminnan herkkyys, syvyys ja kokonaisvaltaisuus. Tarkkojen havaintojen teko eri aistikanavia käyttäen lisää tietoisuutta rytmin ja muodon yhteisistä elementeistä eri taiteissa ja kaikkialla ympäristössä. Aistien toiminnan herkistäminen, havainnointikyvyn kehittäminen ja tietoisuuden lisääminen itsestä ja ympäristöstä on pohja paitsi oppimaan oppimiselle myös taiteen ymmärtämiselle ja luomiselle.

Ihminen kehittyy olemalla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kehittyminen on aktiivinen rakentamisprosessi ja oppiminen lähtevät lapsesta itsestään. Aikuisen tehtävä on tarjota lapselle kiinnostavaa ja toimintaan haastavaa materiaalia ja antaa lapsen itse ratkaista ongelmia.

error: