Opetuksen pedagoginen toteutus

 

Työtapamme kannustavat lasta ottamaan riskejä ja löytämään itse ratkaisuja samalla, kun se vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hänen minäkuvaansa. Lasta ei nähdä opetuksen kohteena vaan aktiivisena tekijänä haluineen ja tarpeineen.

 

Lue lisää…

Opetuksen pedagoginen toteutus

Työtapamme kannustavat lasta ottamaan riskejä ja löytämään itse ratkaisuja samalla, kun se vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hänen minäkuvaansa.
Lue lisää…

OPETUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTUS

Taidepäiväkoti Sinisen Kuun toiminta on tarkoitettu 3-6- vuotiaille lapsille asuinkunnasta riippumatta. Päiväkodissamme on 19 lasta ja heidät jaetaan opetustuokion ajaksi kahteen ryhmään: Säteisiin (3-4- vuotiaisiin) ja Tähtiin (5-7-vuotiaisiin).

Lapsen sisäinen ja ulkoinen maailma riippuvat toisistaan; uppoutuminen mielikuvitusmaailmaan ja tutustuminen todelliseen maailmaan sulautuvat lapsen toiminnassa. Leikki, oppiminen ja taitojen harjoittelu kuuluvat lapsen jokapäiväiseen elämään.

Työtapamme kannustavat lasta ottamaan riskejä ja löytämään itse ratkaisuja samalla, kun se vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hänen minäkuvaansa. Lasta ei nähdä opetuksen kohteena vaan aktiivisena tekijänä haluineen ja tarpeineen.

Opetusta ja kasvatusta eheytetään opetuksellisten teemakokonaisuuksien avulla. Menetelminä käytämme varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteen saavuttavan toiminnan sisällöllisiä orientaatioita, kuten musiikkia, kuvallista ilmaisua, teatterileikkeja, musiikkiliikuntaa ja satujumppaa, kielellistä ilmaisua, matematiikkaa, ympäristö ja luonnontietoa sekä etiikkaa ja katsomusta. Tuloksena on laaja ja usein pitkä prosessi. Prosessien aikana kylkiäisenä syntyvät tuotokset ovat työskentelyn loppuhuipennus. Teemakokonaisuuksien valintaan vaikuttavat eri tekijät:

  • ryhmän sosiaalistumisen vaihe
  • ryhmästä nousevat eettiset kysymykset
  • lasten mielenkiinnon kohteet

Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon eri tiedonalat ja niitä tarkastellaan osana valittua kokonaisuutta. Teemalle asetetut tavoitteet vaikuttavat valittuun työskentelytapaan. Monipuolisella työskentelyllä saadaan erilaisia kokemuksia ja taitoja. Teematyöskentely auttaa lasta oivaltamaan eri asioiden välisiä yhteyksiä ja niiden riippuvuutta toisistaan sekä hahmottamaan asioiden muodostamaa kokonaisuutta.

Järjestämme myös esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa ennen kouluvuoden alkua tai maksuttoman esiopetuksen Vantaan kaupungin ostaessa esiopetuspaikat. Katso lisää kohdasta Esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta.

error: