Oppimisympäristön kuvaus

 

Päiväkotimme on kodinomainen, viihtyisä ja toimiva. Sisustuksessa on kiinnitetty huomiota esteettisyyteen, turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen. Tilat mahdollistavat monipuolisen lasten omaehtoisen ja heille ohjatun toiminnan.

 

Lue lisää…

Oppimisympäristön kuvaus

Päiväkotimme on kodinomainen, viihtyisä ja toimiva. Sisustuksessa on kiinnitetty huomiota esteettisyyteen, turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen.
Lue lisää…

OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS

Päiväkotimme on kodinomainen, viihtyisä ja toimiva. Sisustuksessa on kiinnitetty huomiota esteettisyyteen, turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen. Tilat mahdollistavat monipuolisen lasten omaehtoisen ja heille ohjatun toiminnan niin yksilö-, pari-, pienryhmä kuin kokoryhmän työskentelyn. Työvälineet ja materiaalit ovat laadukkaita ja huolella valittuja.

Huomio keskittyy niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen oppimisympäristön kehittämiseen. Uuden lapsen aloittaessa parissamme, otetaan hänet lämmöllä vastaan ja tuemme lasten ryhmäytymistä luomalla kiirettömän ja turvallisuuden tunnetta lisäävän ympäristön. Läsnäolevat ja läpi lapsen hoitovuosien samat aikuiset luovat psyykkisen ympäristön perustan. Teematyöskentelyn alettua oppimisympäristömme tilat, paikat, välineet, yhteisö ja käytännöt, jotka tukevat lapsen kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta, muokataan pedagogisesti hetkeen sopivaksi, jotta lapsella on mahdollisuus monipuolisiin oppimis- ja leikkikokemuksiin niin vapaan kuin ohjatun toiminnan aikaan sekä mahdollisuus luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen taskasteluun. Saatamme muuttaa esim. jonkin huoneen roolikeikkipäivän teemaa myötäileväksi tai tuomme esille lasten piirustukset ja muut taideprojektit ja niistä keskustellaan jolloin kullekin kertojalle annetaan oma tila kertoa omista kokemuksista ja tunteista. Lapset saavat itse päättää mitä leikkivälineitä, materiaaleja ja leikkejä on tarjolla.

Ilmapiiri pienessä, yhden ryhmän muodostamassa päiväkodissamme on lämmin, kodinomainen ja turvallinen. Rajat on asetettu yhteisen hyvinvoinnin näkökulmasta ja sovittujen sääntöjen noudattamista vaaditaan kaikilta. Pienessä päiväkodissamme kaikki tuntevat toinen toisensa ja jokaisen ajatuksille ja mielipiteille on tilaa. Meillä on kiusaamisen nolla-toleranssi eli puutumme välittömästi epäkohtiin lapsen kanssa keskustellen luodaksemme turvallisen kasvupaikan kaikille lapsille. Lapsia ohjataan huolehtimaan terveydestään ja omasta hygieniastaan. Lasten terveellisiä ruokailutottumuksia tuetaan ravitsevilla ja monipuolisilla aterioilla ja lapsia ohjataan hyviin ruokailutapoihin.

Päiväkotimme ja sidosryhmien välinen yhteistyö laajentavat oppimisympäristön päiväkodin ulkopuolelle. Käymme usein teatteri-, konsertti- ja näyttelyvierailuilla Taidetalo Toteemissa ja Konserttitalo Martinuksessa ja Vantaan Taidemuseossa, mutta meillä saattaa käydä vierailijoita esim. tanssiteatterin merkeissä. Kirjastojen palveluja käytämme aktiivisesti lasten kanssa, mutta myös hankkiaksemme materiaalia teematyöskentelyä varten. Retkeilemme usein Kivimäen lähimetsässä, jossa saatamme luoda luontotauluja, kuntelemme luonnon ääniä ja musisoimme luontosoittimilla tai eläydymme metsän eläinten elämään draamakasvatuksen keinoin. Kaksi leikkipuistoa päiväkodin vieressä takaavat monipuolisen liikkumisen ja turvallisen ulkoilun klo 9.30-10 ja klo 15.30-17 välisinä aikoina.

error: