Arviointi

 

Lapsen yksilöllistä ja realistista arviointia suoritamme jatkuvasti kasvattajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa teematyöskentelyn ja oppimisprosessin edetessä. Lapsen kehitys- ja oppimisprosessin arvioinnin tarkoituksena on ohjata lasta itsearviointiin, mikä tukee lapsen minäkuvan kehittymistä ja oman työskentelyn jäsentämistä.

 

Lue lisää…

Arviointi

Lasten kehitys- ja oppimisprosessin arviointi sekä työyhteisön ja toiminnan arviointi.
Lue lisää…

ARVIOINTI

Lasten kehitys- ja oppimisprosessin arviointi

Lapsen yksilöllistä ja realistista arviointia suoritamme jatkuvasti kasvattajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa teematyöskentelyn ja oppimisprosessin edetessä. Lapsen kehitys- ja oppimisprosessin arvioinnin tarkoituksena on ohjata lasta itsearviointiin, mikä tukee lapsen minäkuvan kehittymistä ja oman työskentelyn jäsentämistä. Päiväkodissamme lapsen arvioidessa  oppimistaan käytämme tukena lasten omia kasvunkansioita.

Henkilökunnan suunnittelu- ja arviointipalavereissa pohdimme lapsiryhmän tarpeita ja toiveita ja asetamme tulevan teeman tavoitteet niiden mukaisesti. Teemakokonaisuuden aikana ja sen päätyttyä arvioimme ryhmäkohtaisten sekä lasten yksilöllistä kasvun ja kehityksen tavoitteiden toteutumista voidaksemme asettaa tavoitteet seuraavalle teemajaksolle.

Arviointia tapahtuu myös päivittäin hoito- ja kasvatushenkilöstön sekä vanhempien kohtaamisissa ja erityisesti huoltajan kanssa kasvatuskeskustelujen yhteydessä. Kasvatuskeskusteluissa yhdistetään henkilöstön ja vanhempien tekemät havainnot lapsesta. Arviointimme painottuvat päivittäistoimintoihin, sosiaalis-emotionaaliseen, kielelliseen ja motoriseen kasvuun ja kehitykseen sekä työskentelytaitoihin.

Työyhteisön ja toiminnan arviointi

Työyhteisön ja toiminnan arvioinnin tarkoituksena on päivähoidon laadun parantaminen lähtökohtana asiakasperheiden tarpeet. Työsuunnitelmaan ja opetussuunnitelmaan asetettuja tavoitteiden toteutumista arvioimalla tullaan tietoisiksi työyhteisön vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Arviointi tapahtuu työyhteisön itsearviointina saamalla palautetta asiakasperheiltä. Myös kehityskeskustelut henkilökunnan ja esimiehen välillä luovat suuntaa uudelle toimintakaudelle. Palautetta saamme myös osallistumalla säännöllisesti parin vuoden välein järjestettävään pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskyselyyn, jossa selvitettiin yksityisessä ja kunnan päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta. Kyselyn avulla halutaan selvittää vanhempien tyytyväisyyttä lastensa päivähoidon palvelujen järjestämiseen ja koko päiväkodin toimintaan kokonaisuutena.

error: