Arviointi

 

Lapsen yksilöllistä ja realistista arviointia suoritamme jatkuvasti kasvattajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa teematyöskentelyn ja oppimisprosessin edetessä. Lapsen kehitys- ja oppimisprosessin arvioinnin tarkoituksena on ohjata lasta itsearviointiin, mikä tukee lapsen minäkuvan kehittymistä ja oman työskentelyn jäsentämistä.

 

Lue lisää…

Arviointi

Lasten kehitys- ja oppimisprosessin arviointi sekä työyhteisön ja toiminnan arviointi.
Lue lisää…

ARVIOINTI

Lasten kehitys- ja oppimisprosessin arviointi

Lapsen yksilöllistä ja realistista arviointia suoritamme jatkuvasti kasvattajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa teematyöskentelyn ja oppimisprosessin edetessä. Lapsen kehitys- ja oppimisprosessin arvioinnin tarkoituksena on ohjata lasta itsearviointiin, mikä tukee lapsen minäkuvan kehittymistä ja oman työskentelyn jäsentämistä. Päiväkodissamme lapsen arvioidessa oppimistaan käytämme tukena lasten omia kasvunkansioita.

Henkilökunnan suunnittelu- ja arviointipalavereissa pohdimme lapsiryhmän tarpeita ja toiveita ja asetamme tulevan teeman tavoitteet niiden mukaisesti. Teemakokonaisuuden aikana ja sen päätyttyä arvioimme ryhmäkohtaisten sekä lasten yksilöllistä kasvun ja kehityksen tavoitteiden toteutumista voidaksemme asettaa tavoitteet seuraavalle teemajaksolle.

Arviointia tapahtuu myös päivittäin hoito- ja kasvatushenkilöstön sekä huoltajien kohtaamisissa ja erityisesti vasu-keskustelujen yhteydessä. Vasu-keskusteluissa yhdistetään henkilöstön ja huoltajien tekemät havainnot lapsesta. Arviointimme painottuvat päivittäistoimintoihin, sosiaalis-emotionaaliseen, kielelliseen ja motoriseen kasvuun ja kehitykseen sekä työskentelytaitoihin.

Asiakaspalaute

Palautetta saamme osallistumalla säännöllisesti parin vuoden välein järjestettävään pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskyselyyn, jossa selvitettään yksityisessä ja kunnan päivähoidossa olevien huoltajien näkemyksiä lapsensa päivähoidosta. Kyselyn avulla halutaan selvittää huoltajien tyytyväisyyttä päiväkodin toimintaan.

Työyhteisön ja toiminnan arviointi

Työyhteisön ja toiminnan arvioinnin tarkoituksena on päivähoidon laadun parantaminen lähtökohtana asiakasperheiden tarpeet. Työsuunnitelmaan ja opetussuunnitelmaan asetettuja tavoitteiden toteutumista arvioimalla tullaan tietoisiksi työyhteisön vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kehityskeskustelut henkilökunnan ja esimiehen välillä luovat suuntaa uudelle toimintakaudelle. 

error: